KONTAKT

KONTAKT

Klubbstyrelsen

ordförande

Johanna Lindblad Ahl

johanna.ahl@sverigesradio.se

vice ordförande

Pablo Dalence

pablo.dalence@sverigesradio.se

kassör

Pelle Moeld

pelle.moeld@sverigesradio.se

sekreterare

Åsa Sundman

asa.sundman@sverigesradio.se
ledamöter

Billy Abraha

billy.abraha@sverigesradio.se

Åsa Holst

asa.holst@sverigesradio.se

Mariela Quintana Melin

mariela.quintana_melin@sverigesradio.se

Martin Hult

martin.hult@sverigesradio.se


adjungerad

Fredrik Lorenzoni
huvudskyddsombud

martin.hult@sverigesradio.se

Ring kansliet
08-784 31 00
OBS! Under Corona-tider jobbar vi hemfrån - 

kontaktuppgifter finns här


Journalistklubben vid Sveriges Radio

105 10 Stockholm


   08 - 784 31 00

Journalistklubben

vid Sveriges Radio


105 10 Stockholm


tel: 08 -784 31 00


e-post: journalistklubben @ sr.se


Följ oss på:

Kontakta förbundet:


tel växel: 08 -613 75 00


Hemsida: sjf.se

2018 © journalistklubbensr.se