Lönerevision

Löneprocessen


Skillnaden på löneprocessen och tidigare lönerevision


Som du nog greppat vid det här laget är löneprocessen precis vad det låter som, en process där det inte finns en start och ett slut.


Tanken är att man över hela året jobbar med de olika stegen och att lönefrågan, målen och medvetenheten finns med både chefer, förtroendevalda och medarbetare hela tiden.

 

Vitsen är att alla medlemmar ska garanteras en process på lika villkor och att processen är företagsövergripande.


En konkret skillnad är det faktum att alla nu har lönesamtal. Det är en klar förbättring mot tidigare, då vissa aldrig pratade lön med sin chef. Lönesamtalen ger varje medarbetare möjlighet att förstå varför lönen är vad den är och hur en kan påverka den.


Det ställer också krav på chefen att kunna motivera lönesättningen och på varje medarbetare att jobba mot de uppsatta målen.


Företaget, med input från klubben, sätter mål och kriterier som är gemensamma för alla, vilket minskar risken för subjektivitet.


Dock är det viktigt att de lönesättande cheferna på ett bra sätt förklarar hur de generella, kanske lite fluffiga, målen kan appliceras i det dagliga. Det sker exempelvis i medarbetarsamtalet.


Vid sidan av den övergripande inriktningen finns självklart den individuella utvecklingen/målen kvar.

Arbetet med kriterier, lönesamtalsmallar och annat är också ett bra sätt att få igång diskussioner om vad som värderas, hur lönestrukturen ser ut, och annat.  Diskussioner som varit oerhört svåra att få till tidigare.

I och med detta sker ett tydligare informationsarbete gentemot medarbetarna, det så kallade uppstartsmötet.


Vad är likadant?


Det som fortfarande ingår är det möte arbetsgivaren och klubben har inför själva revisionen, där förutsättningar för årets klargörs. Nu för tiden heter det dialogmöte.


Man konstaterar pottens storlek och fördelning, vilka som ingår m.m. Där görs även en tidsplan för information/utbildning, lönesamtal, avstämning och utvärdering, moment som alltså också är kvar.

Detta sker både centralt och senare på de olika sektionerna. 


Har facket övergett sin roll eller försvagats?


Det har kommit en del åsikter som gör gällande att facket har lämnat walk over när det gäller lönesättningen. Att medlemmar plötsligt är lämnade åt sitt öde, ska representera sig själva i lönesamtal och chefen ensidigt sätter lön efter det. Så är det inte.


Det är heller inte så att facket har övergett själva förhandlingsmomentet, utan det är tydligt skrivet i kollektivavtalet att det ingår. Dock används ordet förhandling endast på företagsövergripande nivå, lokalt heter det avstämning. 

Inför lönesamtalet bör du fundera på följande:


- Argumenten för högre lön

Hur en har uppfyllt målen, vilken utveckling har skett, kurser, andra initiativ m.m. Här är det bra att gå igenom lönesamtalsmallen ihop. Medlemmen är betjänt av att själv fylla i den och ha med till lönesamtalet.


- Den som är med på öppna lönelistan får titta på den.


- Se till att skriva ner vilka speciella frågor som behöver svar.


Ingen ska inte gå ifrån lönesamtalet och fortfarande känna osäkerhet.