Vikarier

Liten guide för vikarier

och andra visstidsanställda


Vikariat är en anställningsform där den som anställs ersätter en annan medarbetare under dennes frånvaro. Enligt vårt kollektivavtal ska en vikarie i normalfallet anställas för hela den period som ordinarie medarbetare är frånvarande.

 

Det finns tre typer av visstidsanställningar i Journalistförbundets kollektivavtal inom public service: vikariat, tidsbegränsad anställning och programanställning. Den senare kan du läsa mer om här.

 

Tidsbegränsad anställning ska användas för att täcka särskilda behov, och får inte användas för att ersätta en medarbetare som är frånvarande (då är det vikariat som gäller). Dock kan "tidsbegränsad anställning" också användas för att ersätta en medarbetare på en redaktion som är utlånad till en annan redaktion inom Sveriges Radio.Förtur till anställning (in-lasning)

Vikariat och tidsbegränsad anställning är förtursgrundande. Bägge de anställningsformerna räknas samman, och har du jobbat mer är 360 dagar under en 3-årsperiod betyder det att du har förtur till att få de lediga tjänster som du är kvalificerad för, både korta och längre visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. Dock har man inte förtur till programanställningar.

 

Om det finns flera personer med förtur går den med flest förtursdagar först. Förtursdagar, kan också kallas las-dagar, och är det antal dagar du har varit anställd.

 

Du kan bara använda/hävda förtur till ny anställning under den sista månaden av en anställning och under nio månader efter att du har slutat.

 

Inga förtursdagar för praktik

Den som har praktik  får inte  några förtursdagar för praktiktiden.

Kan du säga upp en visstidsanställning?


Ja, men bara under dina sex första månaders anställning på företaget. Under den tiden kan antingen du eller chefen avbryta kontraktet, då gäller 1 månads uppsägningstid. Detta gäller för vikariat och tidsbegränsad anställning, inte programanställningar.

 

Utöver detta finns ingen formell rätt att säga upp visstidsanställningar innan kontraktet löper ut, varken för dig som anställd eller för chefen. Däremot kan det alltid gå att komma överens ändå om att avsluta en visstidsanställning tidigare – om både du och chefen är överens om det. Ofta går det att lösa då arbetsgivaren kan se det som mindre bra att ha kvar nån som egentligen inte vill jobba på arbetsplatsen.

Vad är ut-lasning?


Det brukar kallas att någon blir ut-lasad när chefen inte låter en visstidsanställd jobba kvar med syftet att vara säker på att personen INTE ska bli in-lasad, det vill säga får förtur till anställning.

Vi anser att detta är ett missbruk av Lagen om anställningsskydd, eftersom det motverkar själva syftet med lagen – att värna anställningstryggheten. Om detta händer dig - kontakta gärna nån av de som har fackliga uppdrag på din arbetsplats.

 

Hur länge måste du vara borta efter en ut-lasning, innan du får komma tillbaka igen?

 

Eftersom dagarna räknas under en treårsperiod kan du börja en ny ”las-vända” när dina dagar är tre år gamla. Treårsperioden räknas från dagens aktuella datum och tre år bakåt. Alla dagar behöver alltså inte ha försvunnit, det räcker att du under kommande anställning inte kommer upp i 360 dagar (i praktiken färre dagar om chefen inte vill riskera att komma för nära las-gränsen).


Det betyder i praktiken att om du inte jobbar under drygt 2 år för en viss arbetsgivare (exempelvis SR) skulle du kunna börja som vikarie igen utan att bli in-lasad (förrän efter ytterligare 360 dagars anställning).


Arbetsgivaren har naturligtvis också alltid möjligheten att lasa in en person, det vill säga anställa så personen får företrädesrätt till nya anställningar.

Hur länge kan du vara visstidsanställd innan du blir tillsvidareanställd?

 

Visstidsanställda kan få sina anställningar omvandlade till fasta tjänster. Vilken  typ av anställningar du haft spelar stor roll.

 

Så här funkar det:

 

Vikariat: 3-5-regeln gäller. Den som har jobbat på vikariat i 36 månader (tre år) under en femårsperiod konverteras till tillsvidareanställd.

 

Tidsbegränsad anställning: 2-5-regeln gäller. Den som har haft anställningsformen ”tidsbegränsad anställning” i 24 månader (två år) inom en femårsperiod konverteras till tillsvidareanställd.

 

Vikariat och tidsbegränsad anställning: 4-5-regeln gäller. Om du har haft både vikariat och tidsbegränsad anställning räknas tiden samman.När du har jobbat  48 månader (fyra år) under en femårsperiod konverteras du till tillsvidareanställd.


 

Varför säger chefen att jag inte får hoppa mellan SR och SVT utan karenstid?

 

Inom samma koncern kan man vid vissa tillfällen räkna ihop alla anställningsdagar. Dagarna räknas ihop om du ena dagen jobbar för SR och andra dagen för SVT eller UR.

 

Hoppar du mellan bolagen kan du snabbt komma i närheten av en in-lasning. För att vara säkra på att inte lasa in dig av misstag brukar bolagen se till att det är 2-3 veckors uppehåll mellan anställningarna på SR/SVT/UR.

 

Vi anser att detta är ett sätt att missbruka LAS, Lagen om anställningsskydd.

VIKARIESTÖD