Programanställda

Liten guide för programanställdaProgramanställning är en anställningsform som finns på SR, SVT och UR. Syftet är att bolagens utbud ska berikas av så kallade ”utomstående” personer, något som sändningstillståndet säger ska finnas.


Upp till fyra år – ingen företrädesrätt


Det går att vara programanställd  upp till 48 månader (4 år) under en period om 5 år. Programanställningen ger ingen företrädesrätt, det som i dagligt tal kallas att bli ”in-lasad” händer alltså inte med en programanställning.


Efter 5 år från första anställningsdagen kan du aldrig mer vara programanställd.


Inga uppehåll över julhelgerna

Det får inte vara uppehåll i programanställningskontraktet strax före jul till strax efter trettonhelgen om du ska fortsätta som programanställd. Om det blir uppehåll ska du få betalt för de dagarna ändå.

 

Kan jag vara vikare och sedan programanställd?


 Ja, men bara om det är en kortare tid. Enligt Sveriges Radios policy, som har tagits fram i samråd med facken, går det att vara vikarie i maximalt 6 månader (även praktik räknas in) och efter det bli programanställd.

 

Kan jag vara programanställd och sedan vikarie?


Ja, du kan ta vilken anställning som helst efter en programanställning: vikariat, tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning.

Men arbetsgivarens inställning är att det inte går att vara programanställd, sen vikarie och efter det programanställd igen.

Vad händer om jag är programanställd mer än 48 månader?


Hör av dig till oss på Journalistklubben, journalistklubben@sverigesradio.se,  om detta skulle vara aktuellt.

 

Hur långt eller kort får ett programanställningskontrakt vara?


Från 1 dag till 4 år. Men det vanliga är några månader upp till ett år.

 

Kan jag säga upp en programanställning?


Nej, en programanställning kan varken arbetsgivaren eller du som anställd säga upp. Däremot kan du och chefen alltid komma överens om att gemensamt bryta kontraktet.

STÖD FÖR PROGRAMANSTÄLLDA