För medlemmar

MEDLEMSSTÖD

Tips och goda råd för dig som är medlemVilkoren för arbetet på Sveriges Radio regleras i det kollektivavtal som skrivits under av både fack och arbetsgivare. Finns det tveksamheter kring hur verksamheten ska bedrivas, går det i de flesta fall att gå till kollektivavtalet och se vad som är bestämt.


Det kan gälla sånt som rör arbetstider, raster, bisysslor, upphovsrätt, övertid, semesterersättning eller hur lönerna ska förhandlas.


Här nedan listar vi en del dokument och material med bra grundläggande information om vilka rättigheter du har som anställd, dom är indelade efter den anställningsform som du har. 


Det är ni ute i sektionerna som står för den dagliga verksamheten. Det är ni som är det riktiga facket och de riktiga medlemshjältarna. Men även hjältar behöver hjälp ibland och då är det bara att höra av sig till oss på kansliet om du behöver extra stöd.

 

Stöd för alla anställningsformer


Här hittar du en del information som gäller alla anställningsformer inom företaget. Det kan handla om arbetstider och rätt till ersättning för övertidsarbete eller vilka regler som gäller för schema och schemaläggning.

 

Kort om schemafrågor och övertid


Arbetsgivare ska så långt som möjligt tillgodose medarbetarens önskemål gällande schemat. Det gäller särskilt medarbetare med produktionsarbetstid. Arbetsgivaren ska också eftersträva enighet med medarbetare och/eller fack. I praktiken betyder det att de ska anstränga sig för att lägga ett schema som är så bra som möjligt för medarbetarna.

 

Övertid är arbetstid som utförs utöver den ordinarie arbetstiden och/eller utöver den schemalagda arbetstiden. 


Mer om schemafrågor, övertid och annat hittar du här


Stöd för vikarier

En in-lasning eller så kallad förtur betyder att du har rätt att få alla lediga anställningar du är kvalificerad för, både korta som en dag, längre visstidsanställningar och tillsvidareanställningar.


Om du haft visstidsanställningar på Sveriges Radio (ej programanställning) i 360 dagar under en 3-årsperiod blir du in-lasad och får så kallad förtur. Du räknar ihop alla anställningar oavsett om det är vikariat, tidsbegränsad anställning eller allmän visstid.


Mer om vad som gäller för vikarier hittar du här


Stöd för programanställda


Programanställningens regler är nu lika oavsett fackförbund. Det betyder att du kan bli anställd upp till 48 månader (4år) under en period om 5 år. Efter 5 år från första anställningsdagen kan du aldrig mer vara programanställd.


De nya reglerna gäller alla som fått ett nytt kontrakt efter 1 juli 2017. Det spelar ingen roll om du varit medlem tidigare eller om du haft kontrakt innan eller inte. Dina tidigare anställningsdagar räknas från och med nu som om de nya reglerna funnits hela tiden. De ”gamla” dagarna räknas alltså in i de 48 månader som du nu kan vara programanställd.


Mer om vad som gäller för programanställda hittar du här


Öppen löneklubb


Många sektioner har en fungerande öppen löneklubb. Det innebär att du som medlem kan se vad dina arbetskamrater som är med i löneklubben tjänar och de har möjlighet att se hur mycket du har i lön.


Den öppna löneklubben är en solidarisk handling med syfte att främja medlemmarnas löneutveckling. Genom att få bättre kunskaper om löneläget får medlemmarna bättre möjligheter att driva sina lönekrav. Den öppna löneklubben finns i första hand för att hjälpa enskilda medlemmar att driva sina lönekrav. De kollektiva lönekraven, t ex i samband med kollektiva löneförhandlingar, drivs av klubben.


Alla medlemmar som vill ingå i den öppna löneklubben måste skriftligt godkänna det.Nya lägstalöner


Du kan alltid förhandla din lön vid varje nytt kontrakt. Din lön ska motsvara det arbete du ska utföra, vilken erfarenhet och kompetens du har och lönen ska inte vara orättvis jämfört med andra på redaktionen.


Din lön för inte vara hur låg som helst. Här är de nedre gränserna:


Akademisk examen om minst 3 års studier (journalistik eller annan):


1 april 2017: 25 134

1 april 2018: 25 586

1 april 2019: 26 175


Ej examen:


1 april 2017: 22 853

1 april 2018: 23 264

1 april 2019: 23 800


Vill du ha hjälp med din lön eller behöver tips inför löneförhandling? Kontakta ditt lokala SJF-ombud eller oss på kansliet.


Journalistklubben

vid Sveriges Radio


105 10 Stockholm


tel: 08 -784 31 00


e-post: journalistklubben @ sr.se


Följ oss på:

Kontakta förbundet:


tel växel: 08 -613 75 00


Hemsida: sjf.se

2018 © journalistklubbensr.se